8:00 - 9:00

yobet体育官网是多少 - 手机应用 营业时间周一至周五

+13083522497

致电我们预约

疾驰EQXX Concept观点车完成续航实测!单次满电行驶可超1000千米

疾驰EQXX Concept观点车完成续航实测!单次满电行驶可超1000千米

近日,从海外媒体报导获悉,梅赛德斯-疾驰正式公布 ,旗下最新打造的纯电观点车型疾驰EQXX Concept已经在欧洲举行了初次真实路况下的续航实测,而且在TÜV Süd的认证下,完成为了单次充电行驶1008km的豪举。据悉 ,在达到目的地以后,车辆还显示拥有15%的残剩电量和140千米的续航里程 。

外媒报导指出,这次测试的线路是从德国的辛德菲根(Sindelfingen)到法国的卡西斯(Cassis) ,途中履历了高速公路、山路地道等多种路况,而且在风雨湿滑、凹凸温差等气候情况下真实驾驶,测试全程约为1008km ,整个测试耗时11小时32分钟,平均车速87.4km/h,最高车度140km/h ,能耗值为8.7kWh/100km(约为11.49km/kWh)。在达到目的地以后 ,车辆还显示拥有15%的残剩电量和140千米的续航里程,假如以现实能耗值推算,那末疾驰EQXX Concept观点车单次满电续航里程可能会跨越1150千米。

这次疾驰EQXX Concept观点车测试成果给各人展示了将来电动汽车新的成长标的目的和它为电动汽车打造最新“黑科技”结果 ,那就是不仅续航里程要高,并且能耗还要低 。

详细来讲重要有如下几点:

一 、超低的风阻系数。疾驰EQXX Concept观点车的风阻系数全世界最低,仅为0.17;同时轮胎滚阻系数为4.7。

二、车身重量低 。疾驰EQXX Concept观点车实施周全轻量化的设计理念 ,车身体重降低20%;电池包尺寸缩小50%,重量减轻30%。

三、车顶太阳能板充电。疾驰EQXX Concept观点车配备117个太阳能电池,每一小时能增长2.17千米的续航里程 。

四 、降低损耗 ,晋升传动效率。疾驰EQXX Concept观点车的电念头、逆变器以及变速器的损耗降低44%,传动效率高达95%。

五、主被动冷却体系 。疾驰EQXX Concept观点车散热板可哄骗气流对于传动体系举行平衡降温,可增长约20千米续航里程 。

六 、动能收受接管体系。疾驰EQXX Concept观点车可以在任何下坡或者制动中收受接管能量 ,晋升续航里程。

总的来讲,疾驰EQXX Concept观点车能拥有云云精彩的续航能力,这一切并不是只是在动力电池单一的技能晋升后能实现的 ,而是经由过程改良三电技能、优化车身布局以及质料 ,再加之挪动补能等多重因素配合患上出的成果,不知道各人怎么看呢?


【读音】:

jìn rì ,cóng hǎi wài méi tǐ bào dǎo huò xī ,méi sài dé sī -jí chí zhèng shì gōng bù ,qí xià zuì xīn dǎ zào de chún diàn guān diǎn chē xíng jí chí EQXX Conceptyǐ jīng zài ōu zhōu jǔ háng le chū cì zhēn shí lù kuàng xià de xù háng shí cè ,ér qiě zài TÜV Südde rèn zhèng xià ,wán chéng wéi le dān cì chōng diàn háng shǐ 1008kmde háo jǔ 。jù xī ,zài dá dào mù de dì yǐ hòu ,chē liàng hái xiǎn shì yōng yǒu 15%de cán shèng diàn liàng hé 140qiān mǐ de xù háng lǐ chéng 。

wài méi bào dǎo zhǐ chū ,zhè cì cè shì de xiàn lù shì cóng dé guó de xīn dé fēi gēn (Sindelfingen)dào fǎ guó de kǎ xī sī (Cassis),tú zhōng lǚ lì le gāo sù gōng lù 、shān lù dì dào děng duō zhǒng lù kuàng ,ér qiě zài fēng yǔ shī huá 、āo tū wēn chà děng qì hòu qíng kuàng xià zhēn shí jià shǐ ,cè shì quán chéng yuē wéi 1008km,zhěng gè cè shì hào shí 11xiǎo shí 32fèn zhōng ,píng jun1 chē sù 87.4km/h,zuì gāo chē dù 140km/h,néng hào zhí wéi 8.7kWh/100km(yuē wéi 11.49km/kWh)。zài dá dào mù de dì yǐ hòu ,chē liàng hái xiǎn shì yōng yǒu 15%de cán shèng diàn liàng hé 140qiān mǐ de xù háng lǐ chéng ,jiǎ rú yǐ xiàn shí néng hào zhí tuī suàn ,nà mò jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē dān cì mǎn diàn xù háng lǐ chéng kě néng huì kuà yuè 1150qiān mǐ 。

zhè cì jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē cè shì chéng guǒ gěi gè rén zhǎn shì le jiāng lái diàn dòng qì chē xīn de chéng zhǎng biāo de mù de hé tā wéi diàn dòng qì chē dǎ zào zuì xīn “hēi kē jì ”jié guǒ ,nà jiù shì bú jǐn xù háng lǐ chéng yào gāo ,bìng qiě néng hào hái yào dī 。

xiáng xì lái jiǎng zhòng yào yǒu rú xià jǐ diǎn :

yī 、chāo dī de fēng zǔ xì shù 。jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē de fēng zǔ xì shù quán shì jiè zuì dī ,jǐn wéi 0.17;tóng shí lún tāi gǔn zǔ xì shù wéi 4.7。

èr 、chē shēn zhòng liàng dī 。jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē shí shī zhōu quán qīng liàng huà de shè jì lǐ niàn ,chē shēn tǐ zhòng jiàng dī 20%;diàn chí bāo chǐ cùn suō xiǎo 50%,zhòng liàng jiǎn qīng 30%。

sān 、chē dǐng tài yáng néng bǎn chōng diàn 。jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē pèi bèi 117gè tài yáng néng diàn chí ,měi yī xiǎo shí néng zēng zhǎng 2.17qiān mǐ de xù háng lǐ chéng 。

sì 、jiàng dī sǔn hào ,jìn shēng chuán dòng xiào lǜ 。jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē de diàn niàn tóu 、nì biàn qì yǐ jí biàn sù qì de sǔn hào jiàng dī 44%,chuán dòng xiào lǜ gāo dá 95%。

wǔ 、zhǔ bèi dòng lěng què tǐ xì 。jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē sàn rè bǎn kě hǒng piàn qì liú duì yú chuán dòng tǐ xì jǔ háng píng héng jiàng wēn ,kě zēng zhǎng yuē 20qiān mǐ xù háng lǐ chéng 。

liù 、dòng néng shōu shòu jiē guǎn tǐ xì 。jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē kě yǐ zài rèn hé xià pō huò zhě zhì dòng zhōng shōu shòu jiē guǎn néng liàng ,jìn shēng xù háng lǐ chéng 。

zǒng de lái jiǎng ,jí chí EQXX Conceptguān diǎn chē néng yōng yǒu yún yún jīng cǎi de xù háng néng lì ,zhè yī qiē bìng bú shì zhī shì zài dòng lì diàn chí dān yī de jì néng jìn shēng hòu néng shí xiàn de ,ér shì jīng yóu guò chéng gǎi liáng sān diàn jì néng 、yōu huà chē shēn bù jú yǐ jí zhì liào ,zài jiā zhī nuó dòng bǔ néng děng duō zhòng yīn sù pèi hé huàn shàng chū de chéng guǒ ,bú zhī dào gè rén zěn me kàn ne ?

yobet体育官网是多少 - 手机应用
上一篇:2022款一汽红旗HS5静态体验,中国平易近族汽车品牌的卖点有哪些? 下一篇:吉祥星越L出新款,热效率43.32%,一箱油跑1300km,价格亲平易近